Ubolt INOX SUS 304

Ubolt INOX SUS 304

Liên hệ

Liên hệ hỏi giá

(+84)913.75.9979
Ubolt Inox 304
STT Kích Thước ống Quy cách
Đường kính trong ống Đường kính ngoài ống
( mm )
Đường kính Ren x
Đường kính ngoài ống
1 DN 15 1/2'' Ø 22 M6 x  22
M8 x  22
2 DN 20 3/4'' Ø 27 M6 x 27
M8 x 27
M10 x 27
3 DN 25 1'' Ø 34 M6 x 34
M8 x 34
M10 x 34
4 DN 32 1 1/4'' Ø 42 M6 x 42
M8 x 42
M10 x 42
M12 x 42
5 DN 40 1 1/2'' Ø 48 M6 x 48
M8 x 48
M10 x 48
M12 x 48
6 DN 50 2'' Ø 60 M6 x 60
M8 x 60
M10 x 60
M12 x 60
7 DN 65 2 1/2'' Ø 76 M6 x 76
M8 x 76
M10 x 76
M12 x 76
8 DN 80 3'' Ø 90 M6 x 90
M8 x 90
M10 x 90
M12 x 90
9 DN 100 4'' Ø 114 M8 x 114
M10 x 114
M12 x 114
10 DN 125 5'' Ø 140 M8 x 140
M10 x 140
M12 x 140
11 DN 150 6'' Ø 168 M8 x 168
M10 x 168
M12 x 168
12 DN 200 8'' Ø 220 M10 x 220
M12 x 220
13 DN 250 10'' Ø 275 M12 x 275
14 DN 300 12'' Ø 325 M12 x 325